Meet the Board

DSCF9635_edited.png

Yuri Chen

President

  • LinkedIn
DSCF9738.JPEG

Zayyan Ali

Senior Vice President

  • LinkedIn

Gavin Gao

Vice President of Marketing

  • LinkedIn
Gavin Gao.JPG

Corey Zhou

Vice President of Education

  • LinkedIn
Corey Zhou.JPG
Maggie Wu.JPG

Maggie Wu

Vice President of Operations

  • LinkedIn
Amoy Lin.jpg

Amoy Lin

Vice President of Finance

& DEI Chair

  • LinkedIn

Lina Lin

Director of Marketing

  • LinkedIn
Lina Lin.HEIC

Jenny Zhao

Director of Marketing

  • LinkedIn
Jenny Zhao.JPG
Ann Yang.JPG

Ann Yang

Director of Events

  • LinkedIn
Gabriella Di Domenico.PNG

Gabriella Di Domenico

Director of Operations

  • LinkedIn